*. Wildbeheereenheid Oldambt

Welkom op de website van W.B.E. Oldambt.

 ************************************************************************

**********************************************************************************

MELD  DIRECT  NA  IEDERE  JACHT  UW  AFSCHOT  IN  FRS !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Laatste  Nieuws !

****************************************************************

Let op !

Bij een perceelsgebonden machtiging voor b.v.  ganzen,  de maatregelen registreren in FRS !

Maatregelen registreren in een excel-bestand

is een eigen keuze en voor eigen risico van de grondgebruiker

bij een eventuele afwijzing tegemoetkoming faunaschade !

**********************************************************************

WBE Oldambt, najaarsvergadering  14-11-2018.

KLIK HIER voor de   Agenda

 “Leven met een pelsjager in Alaska” door Linda Nijlunsing.

 

*************************************************************************

Provincies vergoeden door wolven veroorzaakte schade tot 2022

30 oktober 2018.

Provincies blijven in elk geval tot 2022 schade die veroorzaakt is door een wolf vergoeden. Dat geldt voor zowel beroepsmatige veehouders als hobbydierhouders. Dat staat volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland in het nieuwe wolvenplan dat door de gezamenlijke provincies is gemaakt. De provincies hebben met spoed een nieuw wolvendraaiboek opgesteld, nadat deze zomer was gebleken dat er al geregeld wolven rondlopen in Nederland. Mogelijk is een wolvin zich blijvend aan het vestigen op de Veluwe. Uit andere landen is gebleken dat een wolf naast wild grotendeels schapen en wat herten en kalveren eet. Eenden, kippen en ganzen zijn niet interessant, staat in het wolvenplan. Schapenhouders hebben dus het meest te vrezen. Honden en vossen verwonden of doden overigens ook vierduizend tot dertienduizend schapen per jaar, terwijl dit jaar in Nederland zo’n 150 schapen door een wolf zijn gedood.

‘Schade is niet te voorkomen’   Schade door een zwervende wolf is niet te voorkomen, aldus de provincies. Als een wolf een territorium heeft afgebakend, moeten veehouders maatregelen nemen, zoals elektrisch gaas of een kuddewaakhond. Provincies kunnen daarbij ook financieel helpen. Dierenhouders krijgen in elk geval tot 2022 de tijd om aan de wolf te wennen. De wolf is beschermd en komt uit zichzelf terug naar Nederland. Doden van een wolf mag daarom alleen als het dier mensen of uitgelaten honden zomaar aanvalt of hondsdol is. “Een wolf is geen knuffel en moet met respect worden behandeld. Alle activiteiten zijn mogelijk in een wolventerritorium, maar ga de wolf nooit voeren”, aldus een waarschuwing van wolvendeskundigen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de provincies, besluit in december over het nieuwe wolvenplan. Gelderland heeft het plan al aan Provinciale Staten gestuurd, zodat hun reactie nog betrokken kan worden bij het te nemen besluit.

*********************************************************************************

Haasje, slachtoffer van een buizerd

 

******************************************

VOORSTEL !

De grondgebruiker krijgt maar 20 %  van de ganzenschade vergoed van de provincie Groningen  !!!

 

*************************************************************************************

Info over Afrikaanse Varkenspestbesmetting !!

Klik  Hier !

******************************************************

*********************************************************************************

Klik op de foto voor vergroting !

Het was weer erg gezellig na afloop van de  Voorjaarstelling

bij  “De Twee Oldambten”

****************************************************************************

Vos rooft massaal nesten van weidevogels leeg  (klik hier)

*******************************************************************************

MELD   A.U.B.  DIRECT   NA   IEDERE   JACHT

UW   AFSCHOT   IN   FRS !!

(wij zijn dit nu wettelijk verplicht !)

DOE   HET   NU  ! !

(Vul uw complete afschot in van 2017 !!)

Deze gegevens zijn nodig voor het onderbouwen van het Faunabeheerplan !

**************************************************************************************

Laatste nieuws !      Wolf in Weenermoor (D)

‘s morgens gespot,  ‘s avonds doodgereden.

******************************************************************************************

Haas  in  stro  geperst !

******************************************************************************

Oproep  Grondgebruikers !

Meld alle schade, hoe klein ook !

Het is gratis en een kleine moeite !

Het melden van faunaschade aan landbouwgewassen is voor veel ondernemers (nog) geen automatisme.

Het is van belang dat hier verandering in komt !

Schademeldingen zijn van belang om in een Faunabeheerplan maatregelen te kunnen opnemen voor het beheer van een populatie. Als de schade niet bekend is blijven maatregelen vanuit een Faunabeheerplan achterwege, komt daarmee het populatiebeheer onder druk te staan en/of lopen ondernemers een schadevergoeding mis.

De grondgebruikers schieten zich zelf daarmee (op termijn, 2 jaar) dus in de voet.

************************************************************************************

MELD  DIRECT  NA  IEDERE  JACHT

UW  AFSCHOT  IN  FRS !!

(wij zijn dit nu wettelijk verplicht !)

DOE   HET   NU  ! !

(Vul ook nog uw complete afschot in van 2016 , 2017 en 2018 !!)

Deze gegevens zijn nodig voor het onderbouwen van het Faunabeheerplan !

 

 

*********************************************************************************

 

“KLEIN – DRENTH”   bokaal   2017        40  duiven. (07-07-2017)

Bokaal winnaar 2017:   Frits  Barlagen.

Klik hier voor de complete uitslag !

                                     

Bestuursetentje aangeboden door de leden van WBE Oldambt

voor de jaarlijkse werkzaamheden t.b.v. de WBE !

Het evenement vond plaats  in  Brasserie  “Old School”    Huningaweg  2  te  Oostwold.

Voormalig clubgebouw van Schietsportvereniging Oostwold.

Harrie en Annemiek hebben ons een geweldig feestelijk maal voorgeschoteld, we hebben genoten !!

Voor iedereen een aanrader !!!

Een aanwinst voor Oostwold !

*******************************************************

Zaterdagmiddag  3  juni  2017

Schietcentrum Nieuwe Pekela, Nieuwe Zuideraanleg 10, 9663 BN, Nieuwe Pekela, Groningen

Groninger Jagersdag – Nieuwe Pekela

 

*********************************************************************************

 

Nieuwe Wet  Natuurbescherming per 01-01-2017.

 

Klik hier voor:     Natuurvisie Prov. Groningen

 

Klik hier voor:     Verordening Natuurbescherming Prov. Groningen

 

Klik hier voor:    Meldpunt Faunaschade !

 

Klik hier voor info:    Tegemoetkoming Faunaschade

**********************************************

25-11-1991        

*     25 jarig jubileum  WBE Oldambt     *     

25-11-2016

 

Het jubilerende bestuur van WBE Oldambt

 

**************************************************************

 

MELD  DIRECT  NA  IEDERE  JACHT

UW  AFSCHOT  IN  FRS !!

***********************************************************

 

Wolven Duitsland op 350 Km. bij ons vandaan, nog net aan de andere zijde van de Elbe.  Klik hier  !

 

 ******************************************************

**************************************************************************************************

Het einde van de regenboog boven Oostwold !

 

Telling  overzomerende ganzen

Boerenganzen/Soepganzen  op het  Oldambtmeer

**************************************************************************************

Ontwerp  Natuurvisie  Prov.  Groningen

 1. Ontwerp bericht 6 week inzage
 2. ontwerp-Natuurvisie
 3. ontwerp-Beleidsregels-tegemoetkoming-faunaschade
 4. Ontwerp-Natuurvisie-Bijlage-I-Document-Beleidskeuzen-natuurwetgeving
 5. ontwerp-Natuurvisie-Bijlage-II-Lijst-Groninger-soorten-en-habitats
 6. Ontwerp-Verordening-natuurbescherming

**********************************************************************

Uitslag Groninger Jagersdag 11-06-2016  Klik hier !

***************************************************************************************

Hans de Gries winnaar “Klein Drenth” bokaal 2016.  zie WBE – Kleiduivenschieten)

**********************************************************

BLAUWALG  in  het  water  OLDAMBTMEER  19-05-16

 

Veel dode vissen in het Oldambtmeer  !!!  12-05-2016

***********************************************************************************

                                   Jong Reekalfje,  06-05-2016

foto: A. Boonman.

 

Heel belangrijk  !!

 

Voer alle Flora en fauna- schade in SRS  in !

 

Alle afschot invoeren in FRS  !   (ook nog van 2015)

 ***********************************

Nieuwe wet Natuur gaat in op 1 januari 2017

***************************************************************

Faunafonds keerde voor 19,1 miljoen euro aan tegemoetkomingen uit in 2015 !


*****************************************************************

          Het  was  nat  in  het  Oldambt  !

                      OLDAMBTMEER    -      Canada ganzen.

 

************************************************************

LAATSTE  (goede) NIEUWS  !!!

KLIK HIER  Prov. blad Nijlganzen juli 2015

Aanwijzingsbesluit nijlgans en verwilderde boerengans provincie Groningen.

Ter voorkoming van schade aan gewassen en schade aan fauna, en in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, zijn voor de nijlgans en de verwilderde boerengans  per 11 juli 2015 jachthouders aangewezen als categorie van personen die de stand van deze ganzen mogen beperken met gebruikmaking van het geweer.

Belangrijke Voorwaarden:

 • Jachthuurovereenkomst dan wel toestemming grondgebruiker
 • Toegestaan buiten de bebouwde kom
 • Hagelgeweer en/of kogelbuks (met inachtneming van de in artikel 7, Besluit beheer en schadebestrijding, gestelde regels)
 • Geldige jachtakte en schriftelijke toestemming grondgebruiker bij zich te dragen
 • Tussen een uur vóór zonsopgang en een uur na zonsondergang
 • Binnen 24 uur na elke schadebestrijdingactie  melden in FRS. (via melden –  maatregelen)
 • Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 11 juli 2015
 • Afschot van nijlgans en boerengans is uitsluitend toegestaan als het jachtveld is ingetekend in FRS !

**********************************************************

Wet Natuur

Meerderheid Tweede Kamer voor jacht.

De wet zal ter toetsing worden aangeboden aan de Eerste Kamer.
Wanneer dit precies gebeurt, is nog niet bekend.
Naar verwachting zal dit na de zomervakantie, in september gebeuren.
De nieuwe wet zal waarschijnlijk op 1 januari 2017 in werking treden.

********************************************************************

VALWILD    Midwolda     DAS            27-05-2015

**********************************************************************************

  Let  op,  bij  maai-werkzaamheden  !

******************************************************************

            Vos  ook liefhebber van Mezenbollen  !!

************************************************************************

REEBOK  in de touwen  !

          foto:  Wim Reinders.

**************************************************************

Rammeltijd  !

**********************************************************************************

 

                                  ” VRIJERIJ ”

 

**********************************************************************

Provincie Groningen

KLIK HIER VOOR:     Faunabeheerplan  2014 – 2019

*************************************************************************

   Prachtige donkere reegeit in WBE  Oldambt

    Foto:  Wim  Reinders.

*************************************************************************

 

 

Winterklaar maken van de akkers   (3 Pk.)

 

                             Groot – Groter – Grootst

 

      Een middagje eieren schudden, toen het nog was toegestaan !

 

Een goede vangst  !

**************************************************************************

          Jonge pullen  !

 

                 Lente   kriebels  !!

 

 

OUD

NIEUW

 

Warm,      Puffen,     Verkoeling,     Water.

De hele familie eend op de kop !

 

 

 

Onder water kijken en nog lekker koel ook !

**************************************************

                    Één van beiden is vreemd gegaan   !!

  Jonge canadese ganzen ook op het Oldambt-meer.

         Nijlganzen met jongen op het Oldambt-meer.

 

 

******************************************************************************************

 

 

***************************************************************

Wildbeheereenheden

Een wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders, grondgebruikers en terreinbeheerders, die uitvoering geeft aan het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan. Wildbeheereenheden geven daarmee invulling aan de bevordering van het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren, en jacht.

Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden voldoen.

Wildbeheereenheden adviseren de faunabeheereenheid over het  op te stellen faunabeheerplan, alvorens dat wordt vastgesteld.

De wildbeheereenheden zijn de belangrijkste uitvoeringsorganen van de faunabeheereenheden.

  

WBE  Oldambt  is opgericht op  25  november  1991 

en is een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van jacht(akte)houders en anderen

dat tot doel heeft te bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding al dan niet ter uitvoering

van het door de faunabeheereenheid opgestelde faunabeheerplan, wordt uitgevoerd

mede in samenwerking met en mede ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. 

Gevestigd te Oostwold    (Gemeente  Oldambt)

De vereniging telt momenteel  112  leden.

 

****** In  2016  -  25  jaar   WBE  Oldambt *

 

 

 

 

 

© 2011 W.B.E. Oldambt Suffusion theme by Sayontan Sinha