*. Wildbeheereenheid Oldambt

Welkom op de website van W.B.E. Oldambt.             

 ************************************************************************

Laatste nieuws !

Op 22 november 2016 stuurde staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat de huidige beperkingen ten gevolge van de vogelgriep in Nederland van kracht blijven.

****************************************************

Aanvullende maatregelen vogelgriep

Nieuwsbericht | 14-11-2016 | 19:51

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels.

Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

Een van de maatregelen die de staatssecretaris daarbij heeft afgekondigd is dat er geen jacht mag plaatsvinden op watervogels. Ook mag er niet gejaagd worden in een gebied waarbij er watervogels verstoord kunnen worden. Deze maatregel is direct van kracht geworden en geldt voor alle activiteiten van jagers.

Klik hier voor info:  Kamerbrief  minister vogelgriep

Klik hier voor:  regeling-maatregelen-preventie-vogelgriep-2016

**********************************************

25-11-1991        

*     25 jarig jubileum  WBE Oldambt     *     

25-11-2016

 

Het jubilerende bestuur van WBE Oldambt

 

**************************************************************

 

MELD  DIRECT  NA  IEDERE  JACHT

UW  AFSCHOT  IN  FRS !!

***********************************************************

 

Beslissing bezwaar Reeën Provincie Groningen, klik hier voor info !
Beslissing bezwaar “Lichtbak” Provincie Groningen,  klik hier voor info !

*****************************************************************

 

**************************************************************************************************

Het einde van de regenboog boven Oostwold !

 

Telling  overzomerende ganzen  2016

Boerenganzen/Soepganzen  op het  Oldambtmeer

**************************************************************************************

Ontwerp  Natuurvisie  Prov.  Groningen

 1. Ontwerp bericht 6 week inzage
 2. ontwerp-Natuurvisie
 3. ontwerp-Beleidsregels-tegemoetkoming-faunaschade
 4. Ontwerp-Natuurvisie-Bijlage-I-Document-Beleidskeuzen-natuurwetgeving
 5. ontwerp-Natuurvisie-Bijlage-II-Lijst-Groninger-soorten-en-habitats
 6. Ontwerp-Verordening-natuurbescherming

**********************************************************************

Uitslag Groninger Jagersdag 11-06-2016  Klik hier !

***************************************************************************************

Hans de Gries winnaar “Klein Drenth” bokaal 2016.  zie WBE – Kleiduivenschieten)

**********************************************************

BLAUWALG  in  het  water  OLDAMBTMEER  19-05-16

 

Veel dode vissen in het Oldambtmeer  !!!  12-05-2016

***********************************************************************************

                                   Jong Reekalfje,  06-05-2016

foto: A. Boonman.

 

Heel belangrijk  !!

 

Voer alle Flora en fauna- schade in SRS  in !

 

Alle afschot invoeren in FRS  !   (ook nog van 2015)

 ***********************************

Nieuwe wet Natuur gaat in op 1 januari 2017

***************************************************************

Faunafonds keerde voor 19,1 miljoen euro aan tegemoetkomingen uit in 2015 !


*****************************************************************

          Het  was  nat  in  het  Oldambt  !

                      OLDAMBTMEER    -      Canada ganzen.

 

************************************************************

LAATSTE  (goede) NIEUWS  !!!

KLIK HIER  Prov. blad Nijlganzen juli 2015

Aanwijzingsbesluit nijlgans en verwilderde boerengans provincie Groningen.

Ter voorkoming van schade aan gewassen en schade aan fauna, en in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, zijn voor de nijlgans en de verwilderde boerengans  per 11 juli 2015 jachthouders aangewezen als categorie van personen die de stand van deze ganzen mogen beperken met gebruikmaking van het geweer.

Belangrijke Voorwaarden:

 • Jachthuurovereenkomst dan wel toestemming grondgebruiker
 • Toegestaan buiten de bebouwde kom
 • Hagelgeweer en/of kogelbuks (met inachtneming van de in artikel 7, Besluit beheer en schadebestrijding, gestelde regels)
 • Geldige jachtakte en schriftelijke toestemming grondgebruiker bij zich te dragen
 • Tussen een uur vóór zonsopgang en een uur na zonsondergang
 • Binnen 24 uur na elke schadebestrijdingactie  melden in FRS. (via melden –  maatregelen)
 • Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 11 juli 2015
 • Afschot van nijlgans en boerengans is uitsluitend toegestaan als het jachtveld is ingetekend in FRS !

**********************************************************

Wet Natuur

Meerderheid Tweede Kamer voor jacht.

De wet zal ter toetsing worden aangeboden aan de Eerste Kamer.
Wanneer dit precies gebeurt, is nog niet bekend.
Naar verwachting zal dit na de zomervakantie, in september gebeuren.
De nieuwe wet zal waarschijnlijk op 1 januari 2017 in werking treden.

********************************************************************

VALWILD    Midwolda     DAS            27-05-2015

**********************************************************************************

  Let  op,  bij  maai-werkzaamheden  !

******************************************************************

            Vos  ook liefhebber van Mezenbollen  !!

************************************************************************

REEBOK  in de touwen  !

          foto:  Wim Reinders.

**************************************************************

Rammeltijd  !

**********************************************************************************

 

                                  ” VRIJERIJ ”

 

**********************************************************************

Provincie Groningen

KLIK HIER VOOR:     Faunabeheerplan  2014 – 2019

*************************************************************************

   Prachtige donkere reegeit in WBE  Oldambt

    Foto:  Wim  Reinders.

*************************************************************************

 

 

Winterklaar maken van de akkers   (3 Pk.)

 

                             Groot – Groter – Grootst

 

      Een middagje eieren schudden, toen het nog was toegestaan !

 

Een goede vangst  !

**************************************************************************

          Jonge pullen  !

 

                 Lente   kriebels  !!

 

 

OUD

NIEUW

 

Warm,      Puffen,     Verkoeling,     Water.

De hele familie eend op de kop !

 

 

 

Onder water kijken en nog lekker koel ook !

**************************************************

                    Één van beiden is vreemd gegaan   !!

  Jonge canadese ganzen ook op het Oldambt-meer.

         Nijlganzen met jongen op het Oldambt-meer.

 

 

******************************************************************************************

 

 

***************************************************************

Wildbeheereenheden

Een wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders, grondgebruikers en terreinbeheerders, die uitvoering geeft aan het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan. Wildbeheereenheden geven daarmee invulling aan de bevordering van het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren, en jacht.

Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame wildbeheereenheden voldoen.

Wildbeheereenheden adviseren de faunabeheereenheid over het  op te stellen faunabeheerplan, alvorens dat wordt vastgesteld.

De wildbeheereenheden zijn de belangrijkste uitvoeringsorganen van de faunabeheereenheden.

  

WBE  Oldambt  is opgericht op  25  november  1991 

en is een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van jacht(akte)houders en anderen

dat tot doel heeft te bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding al dan niet ter uitvoering

van het door de faunabeheereenheid opgestelde faunabeheerplan, wordt uitgevoerd

mede in samenwerking met en mede ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. 

Gevestigd te Oostwold    (Gemeente  Oldambt)

De vereniging telt momenteel  102  leden.

 

****** In  2016  -  25  jaar   WBE  Oldambt *

 

 

© 2011 W.B.E. Oldambt Suffusion theme by Sayontan Sinha